Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Zarządzanie projektami

Etyka testowania

Etyka testowania

Chyba każdy pracujący w obszarze zapewnienia i kontroli jakości przeżył kiedyś dylemat – mówić o problemach, czy nie? Informować klienta, że jakość tworzonej aplikacji znacznie odbiega od oczekiwań (i często zapewnień kierownictwa projektu ze strony dostawcy oprogramowania)? Ulec presji developerów i Kierownika Projektu i „nie zauważać” pewnych błędów w testowanym systemie? Skrócić czas testów i pominąć pewne przypadki testowe, ponieważ z powodu przeciągania się developmentu „zabrakło czasu” na testy?

Czytaj dalej »

UML - Diagramy behawioralne

UML - Diagramy behawioralne

Notacja UML (ang. Unified Modeling Language) umożliwia tworzenie diagramów przedstawiających różne punkty widzenia systemu. Jest przeznaczona do specyfikowania modelu obiektowego systemu informatycznego oraz kontekstu, w jakim  system będzie używany na wybranym poziomie szczegółowości.

W poprzednim artykule przedstawiliśmy diagramy strukturalne, w tym natomiast skupimy się na diagramach behawioralnych.

Czytaj dalej »

Planowanie jakości

Planowanie jakości

Obecny rynek, nie tylko usług IT, przykłada dużą wagę do jakości. O jakości mówi się głośno, akcentując jej znaczenie w osiągnięciu satysfakcji klienta oraz sukcesu produktu. Oceniając produkty, stwierdzamy „to jest (nie jest) dobrej jakości”, „oczekuję wyższej jakości” itp. Intuicyjnie rozumiemy znaczenie pojęcia „jakość”, choć nierzadko mamy problemy z podaniem definicji tego terminu. Zanim przejdziemy do planowania jakości w projekcie, warto zdefiniować samo pojęcie jakości.

Czytaj dalej »

Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML)

Notacja UML (ang. Unified Modeling Language) umożliwia tworzenie diagramów przedstawiających różne punkty widzenia systemu. Jest przeznaczona do specyfikowania modelu obiektowego systemu informatycznego oraz kontekstu, w jakim  system będzie używany na wybranym poziomie szczegółowości.

Czytaj dalej »

Inżynieria wymagań - podstawowe definicje oraz klasyfikacje

Inżynieria wymagań - podstawowe definicje oraz klasyfikacje

Punktem startowym dla inżynierii wymagań jest tak zwany problem biznesowy. Opisuje on potrzebę czy cel biznesowy, które będą rozwiązane przez docelowy produkt. Problem biznesowy – jak nazwa wskazuje – w ujęciu biznesowym opisuje, „co chcemy osiągnąć”. Na tym etapie nie ma mowy o szczegółach planowanego produktu czy aspektach implementacyjnych. Koncentrujemy się na potrzebie. Przykładem problemu biznesowego jest potrzeba optymalizacji procesu obsługi klienta. 

Czytaj dalej »

Kanban

Kanban

Kanban to podejście ciekawe ze względu na prostotę, łatwość wprowadzenia i możliwość wykorzystania w połączeniu z innymi metodami wytwarzania oprogramowania. W skrócie można stwierdzić, że to jedno narzędzie i pięć zasad korzystania z niego.

Czytaj dalej »

SCRUM Board

SCRUM Board

Scrum Board określany też czasem jako Agile Wall, jest tak samo centralnym miejscem dla Zespołu Scrum jak stół w kuchni dla rodziny. To tutaj jest widoczny faktyczny postęp pracy i podejmowane są decyzje dotyczące kolejnych dni Sprintu. Jest to też zawsze aktualny raport dla wszystkich interesariuszy. 

Czytaj dalej »

Bez celu ani rusz

Bez celu ani rusz

Niepowodzenia projektów informatycznych to nieustannie wdzięczny temat – pojawia się na konferencjach, szkoleniach, w prasie i innych publikacjach. Badaniem przyczyn porażek projektowych zajmują się uznane na całym świecie organizacje (m.in. Standish Group i jej słynny już Chaos Report), informując, że głównymi powodami problemów są m.in. niekompletne wymagania, brak zaangażowania użytkowników, nierealistyczne oczekiwania oraz zmieniające się wymagania. Badania innych organizacji również wskazują te czynniki, jako elementy o największym negatywnym wpływie na powodzenie projektów IT.

Czytaj dalej »

Polecamy

Partnerzy