Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Artykuły

Makieta w „HTML i CSS3”

Makieta w „HTML i CSS3”

W książce „HTML i CSS3. Definicja nowoczesności” Dawida Mazura zostały zawarte wszystkie etapy tworzenia stron – od zaprojektowania makiet do kodowania stron na każdym urządzeniu mobilnym. Nauczysz się tworzyć strony, które będą czytelne w każdej rozdzielczości.

Czytaj dalej »

Programowanie shadera fragmentów – renderowanie do bufora ramki

Programowanie shadera fragmentów – renderowanie do bufora ramki

Głównym zadaniem etapu shadera fragmentów jest wygenerowanie obrazu na podstawie zrasteryzowanej geometrii. Miejscem, do którego shader zapisuje dane wyjściowe, jest bufor ramki, który może być utworzony jako obiekt FBO, lub też może to być domyślny bufor ramki dostarczany przez system operacyjny, którego konfiguracja jest dokonywana w aplikacji podczas tworzenia okna. 

Czytaj dalej »

Recenzja książki  B. Chrabski, K. Zmitrowicz „Inżynieria wymagań w praktyce"

Recenzja książki B. Chrabski, K. Zmitrowicz „Inżynieria wymagań w praktyce"

Książka „Inżynieria wymagań w praktyce" autorstwa Bartosza Chrabskiego i Karoliny Zmitrowicz porusza niezmiernie ważny temat, z niezrozumiałych dla mnie przyczyn praktycznie pomijany w rodzimej literaturze informatycznej. Tematem tym jest inżynierii wymagań – dziedzina zajmująca się pozyskiwaniem, modelowaniem, dokumentowaniem i zarządzaniem wymaganiami w projekcie informatycznym. Jest to jedna z najtrudniejszych faz, kluczowa dla powodzenia całego przedsięwzięcia, ponieważ późne wykrycie błędu popełnionego przy pozyskiwaniu czy modelowaniu wymagań zwykle bardzo dużo nas kosztuje. Tematyka inżynierii wymagań pojawia się oczywiście w literaturze poświęconej inżynierii oprogramowania, jednak stanowiąc jedynie jej niewielką część nie ma szans na to, aby została w publikacjach tych potraktowana z należytą starannością i szczegółowością. Dlatego z dużym zadowoleniem przyjąłem fakt opublikowania książki Chrabskiego i Zmitrowicz.

Czytaj dalej »

PyCon PL 2015 – rejestracja już otwarta

PyCon PL 2015 – rejestracja już otwarta

PyCon PL 2015 to już ósma edycja ogólnopolskiej konferencji z grupy PyCon organizowana przez stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona oraz społeczność skupioną wokół języka Python, jak również wspierana przez Polską Grupę Użytkowników Linuksa. Celem tego wydarzenia jest integracja środowiska programistów Pythona, jak również środowisk biznesowych zainteresowanych wykorzystaniem tego języka w projektach komercyjnych. Dzięki ciekawym pozycjom w agendzie i przede wszystkim luźnej, weekendowej formule PyCon PL przyciąga kilkuset uczestników, wśród których znaleźć można zarówno profesjonalistów, jak i osoby, które dopiero od niedawna programują w tym języku. Takie spotkanie to też świetna okazja by nawiązać nowe kontakty, odnowić stare, wymienić doświadczenie i podzielić się ze swoimi pomysłami na przyszłość. Jeśli jeszcze nigdy nie byłeś na tego typu konferencji, to zapewniamy, że warto.

Czytaj dalej »

Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow

Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow

Książka Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow powstała na podstawie doświadczeń autora zdobytych w trakcie badań i analiz procesów biznesowych w dużej firmie telekomunikacyjnej w Polsce. Problematyka całego cyklu życia procesów biznesowych nie była przedmiotem badań. W kręgu zainteresowań autora były początkowo dwa etapy tego cyklu: analiza procesów i ich poprawa, nazywana w środowiskach biznesowych optymalizacją. Jednakże wykonanie użytecznej analizy procesów biznesowych, a następnie przygotowanie propozycji modyfikacji to działania pośrednie w cyklu ich życia, dlatego treść książki nawiązuje także do faz początkowych cyklu – do definiowania, wdrażania i automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Czytaj dalej »

Model wykonawczy - OpenCL

Model wykonawczy - OpenCL

W tradycyjnym programowaniu, np. w systemie Linux, do dyspozycji programisty jest podstawowy kompilator o nazwie GCC (ang. GNU Compiler Collection). Tworząc program, w wielkim uproszczeniu, tworzymy zestaw procedur, klas, a kod źródłowy poddawany jest kompilacji za pomocą kompilatora GCC. Inaczej mówiąc, tworzymy tylko jeden program do wykonania przez procesor główny komputera, na którym jest uruchomiony system.

Czytaj dalej »

Polecamy

Partnerzy