Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Inżynieria wymagań w praktyce

Inżynieria wymagań w praktyce

Istniejące książki i publikacje z reguły koncentrują się na wybranych aspektach czy narzędziach inżynierii wymagań, brak jest natomiast publikacji opisujących całościowo proces inżynierii wymagań, jego kontekst w wytwarzaniu produktu, czynności i ich praktyczne zastosowanie, możliwe ryzyka i sposoby ich uniknięcia.

Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się analizą biznesową i systemową, odpowiedzialnych za jakość oprogramowania i systemów oraz architektów czy kierowników projektów, jak również osób pragnących zrozumieć wyzwania związanie z inżynierią wymagań i jej powiązania z innymi procesami w ogólnym procesie wytwarzania produktu.

Korzyści wynikające z lektury książki:

  • usystematyzowanie wiedzy dotyczącej dziedziny inżynierii wymagań;
  • praktyczna umiejętność zastosowania metod i technik inżynierii wymagań w projektach IT;
  • umiejętność wskazania korzyści i potencjalnych zastosowań modelowania wymagań przy użyciu konkretnych notacji i diagramów;
  • nabycie wiedzy na temat najczęstszych problemów związanych z wymaganiami i realizacją projektów IT oraz sposobów rozwiązywania tych problemów.

Polecamy

Partnerzy