Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Analityk systemów

Analityk systemów

Książka ułatwi czytelnikowi opanowanie informacji niezbędnych do przygotowania się do egzaminu REQB® Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań (ang. Certified Professional for Requirements Engineering, CPRE) na poziomie podstawowym. Egzamin ten umożliwia zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu poświadczającego kwalifikacje w obszarze inżynierii wymagań.

W książce omówiono wszystkie tematy wyszczególnione w planie nauczania REQB® dla poziomu podstawowego, wersja 2.1 (2014). Dla ułatwienia nauki i zrozumienia podejmowanych tematów teoretyczne zagadnienia zobrazowano odpowiednio dobranymi przykładami. Po przerobieniu każdego rozdziału książki czytelnik może samodzielnie sprawdzić stan swojej wiedzy, odpowiadając na pytania kontrolne (będące zarazem celami nauczania określonymi przez REQB) do poszczególnych tematów. W celu umożliwienia lepszego przygotowania się do egzaminu, w książce podano również przykładowe pytania egzaminacyjne.

Z książki dowiesz się:

  • czym jest inżynieria wymagań według programu REQB® i jakie czynności wchodzą w jej skład;
  • czym są wymagania, jak można je sklasyfikować i jakimi atrybutami powinny się cechować;
  • jakie miejsce w przedsięwzięciu informatycznym zajmuje inżynieria wymagań i jakie ma znaczenie dla sukcesu projektu;
  • jak pozyskiwać, analizować i dokumentować wymagania oraz w jaki sposób zapewnić, że są one odpowiedniej jakości;
  • jaki zakres informacji jest wymagany na egzaminie certyfikacyjnym – co musisz zapamiętać, zrozumieć i potrafić wyjaśnić na przykładach oraz co powinieneś umieć wykorzystać w praktyce;
  • jakie pytania egzaminacyjne możesz spotkać podczas egzaminu certyfikacyjnego.

Powinieneś wiedzieć:

  • jakie są podstawowe fazy i charakterystyki cyklu życia produktu;
  • jakie procesy – zarządcze i wytwórcze – składają się na proces wytwarzania produktu;
  • w jaki sposób powstaje koncepcja i projekt rozwiązania informatycznego.

Polecamy

Partnerzy