Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


„Poradnik przedsiębiorcy. Sage Symfonia Start. KPiR i ryczałt” – jak poradzić sobie z działalnością gospodarczą

„Poradnik przedsiębiorcy. Sage Symfonia Start. KPiR i ryczałt” – jak poradzić sobie z działalnością gospodarczą

Głównym celem książki „Poradnik przedsiębiorcy. Sage Symfonia Start. KPiR i ryczałt” jest zaznajomienie Czytelnika z funkcjonalnością programu komputerowego wspomagającego prowadzenie działalności gospodarczej osób wybierających jedną z uproszczonych form opodatkowania, a mianowicie: księgę przychodów i rozchodów (KPiR) lub ryczałt. 

Publikacja jest przygotowana w taki sposób, aby każdy przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą w jednej z tych form mógł samodzielnie korzystać z programu, wykorzystując jego możliwości ewidencyjne, analityczne i sprawozdawcze.

Aby ułatwić skuteczność przyswajania wiedzy, autorzy przyjęli odmienny od przyjętego sposób prezentowania materiału szkoleniowego. W centrum uwagi pojawiły się czynności wykonywane przez przedsiębiorcę, a nie rozwiązania technologiczne czy też funkcjonalne programu. Obserwacje poczynione podczas prowadzenia szkoleń jednoznacznie wskazują na trudności w przyswajaniu wiedzy przez słuchaczy niezwiązanych z informatyką, gdy omawiane zagadnienia są prezentowane w kontekście informatycznym. Kluczowym więc zagadnieniem jest spojrzenie na funkcjonalność programu poprzez wymagania gospodarcze, analityczne i podatkowe. Czytelnik otrzyma więc w trakcie omawiania zdarzeń gospodarczych wiele cennych wskazówek i porad merytorycznych, a omówienie obsługi programu będzie dopełnieniem wyjaśniającym sposób wykonywania czynności w programie.

Książkę podzielono na osiem rozdziałów. W pierwszych dwóch omówiono czynności, jakie zobowiązany jest wykonać przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą. Przedstawiono przede wszystkim uwarunkowania związane z podjęciem decyzji o wyborze formy opodatkowania. W kolejnych trzech rozdziałach skoncentrowano się na prezentacji założeń obsługi programu komputerowego Sage Symfonia Start Mała Księgowość. KPiR i ryczałt. Wyjaśniono proces instalacji, konfiguracji i założenia firmy w programie. W szóstym rozdziale omówiono kluczowe zdarzenia gospodarcze wymagające ewidencjonowania ze względu na konieczność wypełnienia obowiązków sprawozdawczych i podatkowych. Zdarzenia te podzielono w pierwszej kolejności według formy opodatkowania, czyli KPiR oraz ryczałt a następnie według grup zdarzeń, czyli zakupy, sprzedaż, środki trwałe, użytkowanie pojazdów, remanenty początkowe i końcowe oraz rozliczenia z urzędami.

Sposób omawiania każdego zdarzenia gospodarczego podzielono na dwie zasadnicze części: „Aby być w zgodzie z przepisami” oraz „Jak to wykonać w programie?”. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł szybko odszukać interesujące go zdarzenie gospodarcze, połączyć je z wymaganiami prawnymi, a następnie zaznajomić się ze sposobem obsługi programu komputerowego. W rozdziale siódmym zaprezentowano analityczne możliwości programu, a w ósmym – problematykę błędów we wprowadzanych danych i możliwości zabezpieczenia bazy z danymi przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zaznajomienia się z materiałami szkoleniowymi zamieszczonymi w książce i oceny skuteczności nowego sposobu prezentowania funkcjonalności programów komputerowych.

Polecamy

Partnerzy