Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


SCRUM Board

SCRUM Board

Scrum Board określany też czasem jako Agile Wall, jest tak samo centralnym miejscem dla Zespołu Scrum jak stół w kuchni dla rodziny. To tutaj jest widoczny faktyczny postęp pracy i podejmowane są decyzje dotyczące kolejnych dni Sprintu. Jest to też zawsze aktualny raport dla wszystkich interesariuszy. 

Patrząc na Scrum Board można jednym rzutem oka dowiedzieć się kto nad czym pracuje, czy aktualny postęp jest zgodny z tym zaplanowanym, jakie są zasady, których Zespół przestrzega i gdzie pojawiły się problemy. Agile Wall może być zbudowany na ścianie pokoju, w którym pracuje Zespół lub na dużej tablicy na kółkach. Jeżeli Zespół musi się przemieszczać na Codzienny Scrum i inne wydarzenia Scrum’owe, to tablica na kółkach będzie dużo wygodniejsza. Również w narzędziach wspomagających Agile można zbudować taką tablicę w postaci elektronicznej. Wtedy nie trzeba z nią chodzić, bo wystarczy podpiąć laptop do rzutnika. Trzeba pamiętać, że Agile Wall musi być zawsze widoczny, więc jeżeli korzystamy z oprogramowania, to w pokoju powinien znajdować się duży ekran wyświetlający stan bieżący.

W pracy w Zespole rozproszonym geograficznie używanie wspólnych narzędzi, w tym tych do zarządzania Rejestrami jest niezbędne do uzyskania dobrej komunikacji, a co za tym idzie wydajności. Dlatego tutaj użycie oprogramowania generującego tablicę jest niezbędne. Jednak tablica papierowa zbudowana przez Zespół nadal ma przewagę pod względem psychologicznym. Fizyczne przesuwanie karteczek i przyklejanie swojego zdjęcia wywiera większy wpływ niż zmiana statusu zadania w narzędziu elektronicznym. Kiedy członkowie Zespołu sami budują tablicę od podstaw i resetują na początku każdego Sprintu, przestrzegają ustalonych zasad korzystania i dbają o nią niczym nastolatka o swój pamiętnik. Właśnie z tym powodów zdarza się, że Zespoły decydują się zbudować i utrzymywać tradycyjną tablicę pomimo korzystania z elektronicznego narzędzia, chociaż oznacza to dla nich podwójną administrację.

Rysunek: Przykład Scrum Board w aplikacji JIRA Agile firmy Atlassian

1

Jeżeli jesteśmy przy temacie wywierania wpływu, to warto zatrzymać się na chwilę i wspomnieć, że Agile Wall to przykład czegoś, co zostało określone jako Information Radiator, co mało szczęśliwie się tłumaczy na język polski jako Grzejnik Informacyjny lub Promiennik Informacyjny. Jest to określenie wymyślone przez Alistair’a Cockburn’a, który jest przeciwnikiem ukrywania ważnych informacji, co jako praktyka jest określana mianem „lodówki informacyjnej” (ang. „Information Refrigerator”). Korzystając z metod Agile powinniśmy dbać o informowanie wszystkich Interesariuszy, o faktycznym stanie prac. Oznacza to informowanie zarówno o dobrych jak i złych wieściach i umieszczanie najważniejszych informacji w łatwo dostępnych i widocznych miejscach. Jednym z innowacyjnych i bardzo jasnych zastosowań tej praktyki, jaki mogę tu przytoczyć jest umieszczenie świateł sygnalizacyjnych informujących o wyniku nocnych testów regresji zaraz przy wejściu do firmy. Dzięki temu zabiegowi nie trzeba było informować Developerów, że trzeba usunąć błędy. Sami o tym wiedzieli pamiętając, że za godzinę pojawią się w firmie managerowie wyższego szczebla i zaczną wypytywać o to czerwone światło.

Teraz wracając do naszej tablicy, spójrzmy jakie elementy powinny czy mogą się tam znaleźć. Mamy tutaj dwa obowiązkowe elementy, Tablica Zadań (ang. Task Board) i Wykres Spalania Sprintu (lub inne narzędzie śledzenia postępu). Tablica Zadań swoim wyglądem będzie przypominać tablicę znaną z Kanban, ale nie jest tutaj wymagane używanie limitów WiP (nie jest też zabronione), a każde zadanie powinno mieć przypisany element, którego dotyczy, na przykład odpowiednią User Story. Najczęściej User Story to duże karteczki samoprzylepne, a zadania to mniejsze karteczki w tym samym kolorze, przyklejone w wierszach na tej samej wysokości co User Story. Żeby utrzymać przejrzystość procesu, kolumny powinny przedstawiać faktyczne etapy wykonywania pracy. Do Zrobienia, W trakcie i Ukończone, to stany, które mogą być wyłącznie używane jako punkt startowy. Dużo lepsze będą nazwy etapy: Do Zrobienia, Design, Kodowanie, Przegląd, Testowanie, Ukończone. Tablica Zadań jest aktualizowana podczas spotkania Codzienny Scrum, żeby było jasne co się zmienia i co następnego jest najlepiej zrobić. Aktualizacja tablicy to część planowania pracy Zespołu na kolejny dzień, dlatego powinna być wykonywana wspólnie.

Na Agile Wall mogą się znaleźć również wszelkie zasady i ustalenia jakich Zespół będzie przestrzegał, mogą to być:

  • Definicja Gotowości
  • Definicja Ukończenia
  • Zadania i usprawnienia z ostatniej Retrospekcji Sprintu
  • Lista kontrolna dla przeglądu
  • Matryca testowania dla danego Sprintu (Test Matrix – metoda dokumentacji w Agile Testing)
  • Inne promienniki informacyjne takie jak: Wykres Spalania Wydania, ilość dni do końca Sprintu

Dodatkowo można wprowadzać różne usprawniania i zasady korzystania z tego narzędzia. Popularne jest przyklejanie zdjęć członków Zespołu lub wybranych przez nich awatarów, żeby wiedzieć kto pracuje nad którym zadaniem i uniknąć wielozadaniowości, czy ukrywania się za pracą. Na karteczkach można rysować pisakiem kropki każdego dnia sygnalizując, które zadanie zajmuje więcej niż jeden dzień. Pamiętając, że zadania powinny zajmować jeden dzień lub mniej, Scrum Master wie kiedy powinien zareagować. Zadania zablokowane poprzez zgłoszoną Przeszkodę lub chociażby oczekiwanie na decyzję mogą być oznaczane małą różową kartką, którą można łatwo zdjąć po rozwiązaniu problemu.

Agile Wall to bardzo interaktywne i dokładnie informujące narzędzie. Wywiera presję na Zespół, pokazuje zawsze stan faktyczny i może rodzić różne, pomocne pytania w głowach interesariuszy. Jak się okazuje w praktyce, nawet przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych podwójny wysiłek w postaci utrzymania dwóch wersji jest opłacalny. Można też zbudować taką tablicę elektronicznie i wyświetlać ją na dużym ekranie. W obecnej chwili zakupienie telewizora HD wielkości 50 cali nie jest dużym wydatkiem dla projektu czy działu firmy.

Autor: Krystian Kaczor

Polecamy

Partnerzy