Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Recenzja książki „Controlling procesów” Magdaleny Chomuszko

Recenzja książki „Controlling procesów” Magdaleny Chomuszko

Na pierwszy rzut oka książka może budzić pewne wątpliwości. Z pozoru wydaje się, że w stosunkowo niewielkiej objętości publikacji nie da się zawrzeć więcej, niż podstawowe informacje z dziedziny. Nic nie wskazuje na istnienie w niej tak olbrzymiej ilości wiedzy. Pierwsze wrażenie okazuje się całkowicie mylne. Książka to bomba informacyjna w zwięzłej i przejrzystej formie.

Autorka podeszła do tematu rzetelnie i systematycznie. Podczas pisania książki uwzględniła mnogość i różnorodność źródeł traktujących o controllingu i mogące z tego wynikać różnice w definicjach i podejściach do tematu – zaczęła więc od systematyzacji pojęć.

Rozdział pierwszy to przede wszystkim wprowadzenie do controllingu – definicje wg różnych źródeł, klasyfikacja i podstawowe koncepcje. Rozdział ten daje znakomite podstawy do lektury dalszej części książki, przy czym niewątpliwą pomocą są opracowania autorki podsumowujące i porównujące podejścia znane na rynku.

Kolejny rozdział dotyczy procesowego ujęcia organizacji – autorka skupia się tu głównie na podejściu procesowym w zarządzaniu oraz modelach identyfikowania procesów. Czytelnik ponownie otrzymuje potężną garść informacji – zestawienie informacji z różnych źródeł, sprawnie i przejrzyście podsumowanych przez autorkę. Szczególnie interesujące i przydatne jest opracowanie dotyczące istoty procesu – porównanie pojęć funkcjonujących w branży oraz wynikających z nich interpretacji atrybutów procesu (tabela 20 i 21). Ten fragment książki z pewnością przyda się nie tylko osobom zainteresowanym controllingiem, ale i wszystkim tym, których praca lub zainteresowania dotyka koncepcji procesów.

Rozdział trzeci i czwarty poświęcone są już w całości controllingowi. Najpierw (rozdział 3) poznajemy koncepcję controllingu, wraz ze znakomitym opracowaniem projektu koncepcji controllingu, następnie (rozdział 4) autorka wyjaśnia, na czym polega weryfikacja koncepcji – od opracowania założeń, po ocenę pilotażu. Ponownie zwraca uwagę mnogość źródeł i systematyczne podejście w porównaniu i analizie wynikającej z nich wiedzy – tym sposobem czytelnik uzyskuje spójną a przy tym wszechstronną informację o koncepcjach i rozwiązaniach funkcjonujących w opisywanym obszarze.

Autorka przeanalizowała niemal 250 pozycji wydawniczych i publikacji, by usystematyzować wiedzę z zakresu controllingu procesów w organizacji i uzupełniła wiedzę teoretyczną elementami praktycznymi. Sprawnie połączyła controlling z podejściem procesowym – co powinno znacznie ułatwić wdrożenie controllingu w organizacji.

Pozycja zdecydowanie godna polecenia.

Ocena redakcji – 5/6.

Skala ocen:

1 – unikaj, odradzaj

2 – gdy przeczytałeś już wszystko w tym temacie i nie masz co począć z wolnym czasem

3 – przeciętna, pozycja nieobowiązkowa

4 – warto przeczytać

5 – bardzo dobra, godna polecenia

6 – kapitalna, zachowaj dla potomnych

Źródło: http://quale.pl/pl/recenzja-ksiazki-controlling-procesow-magdaleny-chomuszko-2/ 

Polecamy

Partnerzy