Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Kanban

Kanban

Kanban to podejście ciekawe ze względu na prostotę, łatwość wprowadzenia i możliwość wykorzystania w połączeniu z innymi metodami wytwarzania oprogramowania. W skrócie można stwierdzić, że to jedno narzędzie i pięć zasad korzystania z niego.

Kanban jest praktyką, która wywodzi się z Toyota Production System, a jej nazwa w języku japońskim oznacza tablicę informacyjną. Metoda zarządzania pracą została zbudowana właśnie wokół tablicy informacyjnej nazywanej Kanban Board lub Task Board. W dalszej części książki przekonasz się, że tablica taka jest także wykorzystywana w Scrum.

Praktyka Kanban skupia się na z wizualizowaniu procesu wykonywania pracy, zoptymalizowaniu go przez identyfikację przerw i wąskich gardeł oraz ustaleniu limitów pracy w toku (ang. Work In Progress), określanej w skrócie jako WIP. Kolumny tablicy zawierają kolejne kroki procesu. Najprostsza tablica zawiera trzy kolumny: zadania do wykonania (ang. To Do lub Backlog), praca w toku (ang. Doing lub In Progress) i wykonane (ang. Done). Tablica wykorzystywana w projekcie powinna jak najbardziej odzwierciedlać rzeczywisty proces. Przykładowa tablica została przedstawiona na rysunku 5. Można ją wykonać na ścianie za pomocą szarego papieru i taśmy malarskiej albo narysować na dużej tablicy suchościeralnej. Dla każdego członka zespołu można stworzyć etykietę lub awatar, które mogą być umieszczane obok zadań w toku. W ten sposób, patrząc na tablicę, widzimy, kto pracuje nad zadaniem. Każdy członek zespołu ma jeden awatar i może pracować nad tylko jednym zdaniem, co automatycznie uniemożliwia przełączanie zadań.

kanban_board

Rysunek 5: Przykładowa tablica Kanban

Kanban składa się z pięciu głównych zasad:

  • Zobrazuj przepływ pracy (ang. Visualize the workflow)

Trzeba wiedzieć jak wygląda proces, żeby go optymalizować. Dlatego najpierw zbuduj tablicę przedstawiającą kroki procesu i obecny stan pracy.

  • Ogranicz WIP (ang. Limit WIP)

Ograniczenie WIP, czyli pracy w toku polega na ograniczeniu maksymalnej liczby zadań, jakie mogą jednocześnie znajdować się w jednej kolumnie tablicy, czyli największej liczby zadań wykonywanych w tym kroku procesu. Ograniczenie ilości pracy w toku uwidacznia problemy i tworzy system pull (od angielskiego pull, czyli ciągnij, w przeciwieństwie do push, czyli pchaj), w którym zadania są przenoszone do kolejnej kolumny wtedy, kiedy w ramach limitu zwolni się miejsce.

  • Zarządzaj przepływem (ang. Manage flow)

Kiedy widzimy proces i mamy nad nim kontrolę, możemy zacząć nim zarządzać. Aby zarządzać, trzeba zacząć mierzyć. Mierzymy czas, jaki zadanie spędza na danym etapie, czas cyklu lub przepustowość (ang. throughput time) czyli czas, jaki zajmuje wykonanie całego zadanego procesu. Na podstawie pomiarów i obserwacji ulepszamy przepływ.

  • Ustal wyraźne zasady (ang. Make process policies explicit)

Do sprawnego wykonywania pracy potrzebne są jasne zasady. Ustal z zespołem terminy, w jakich uaktualniana jest tablica, kryteria,  po których spełnieniu zadanie jest gotowe do przeniesienia do kolejnej kolumny, warunki, po których dotrzymaniu zadanie jest uznane za wykonane itd.

  • Wspólnie ulepszaj (ang. Improve collaboratively)

Na postawie pomiarów i obserwacji zespół powinien samodzielnie ulepszać swoją pracę. Kanban zachęca do eksperymentów.

To podejście nie przewiduje iteracji, jedynie ciągły proces. Planowanie powinno być wykonywane wtedy, kiedy następuje potrzeba nowych zadań. Szacowanie zadań nie jest konieczne i może być postrzegane jako czynność przynosząca stratę. Kanban nie określa składu ani liczby członków zespołów. Nawet kilka zespołów może współpracować, wykorzystując jedną tablicę. Z czasem zespoły korzystające z Kanban wypracowują kolejne zasady, określają regularne spotkania poświęcone na planowanie i przegląd. Co ciekawe, można zauważyć, że sposób ich pracy staje się bardzo podobny do Scrum.

Kanban doskonale nadaje się do wprowadzania Agile w zespołach zajmujących się utrzymaniem systemów lub wdrażaniem produktów. W takich wypadkach wdrożenie Scrum byłoby tylko zbędnym obciążeniem.

Autor: Krystian Kaczor

Polecamy

Partnerzy