Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Analityk systemów – kategorie narzędzi

Analityk systemów – kategorie narzędzi

Jakie są podstawowe typy narzędzi stosowanych w inżynierii wymagań oraz typowe funkcjonalności narzędzi określonych kategorii? Jak zrozumieć cel i sposób użycia różnych rodzajów narzędzi wspomagających Inżynierię techniczną? Odpowiedzi udziela Karolina Zmitrowicz w książce „Analityk systemów – przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań”. Zadaniem tej publikacji jest ułatwienie czytelnikowi opanowania wiedzy niezbędnej do przygotowania się do egzaminu REQB® na poziomie podstawowym. Udostępniamy Państwu kolejny fragment książki.

Różne aspekty procesu inżynierii wymagań mogą być wspierane przez różne typy narzędzi.

Narzędzia wspomagające czynności inżynierii wymagań można podzielić następująco:

- Narzędzia do zarządzania wymaganiami. Narzędzia te zazwyczaj oferują następujące funkcjonalności:

 • repozytorium wymagań;
 • wsparcie definiowania i utrzymywania atrybutów wymagań;
 • definiowanie i utrzymanie śledzenia wymagań;
 • definiowanie i utrzymanie struktury wymagań i relacji między nimi (np. w postaci hierarchicznego drzewa);
 • kontrola wersji;
 • praca zespołowa (np. alokacja poszczególnych wymagań do odpowiedzialnych osób);
 • wsparcie dokumentacji wymagań;
 • statystyki (np. przypisanie wymagań do poszczególnych osób lub statystyki statusów).

- Narzędzia do identyfikacji wymagań. Narzędzia te zazwyczaj umożliwiają:

 • zbieranie i dokumentowanie wymagań;
 • definiowanie i utrzymanie struktury wymagań i relacji między nimi;
 • przedstawienie wymagań w formie graficznej.

- Narzędzia do modelowania wymagań. Narzędzia te ułatwiają zwykle następujące czynności:

 • przedstawienie wymagań w formie graficznej;
 • tworzenie i utrzymywanie repozytorium wymagań;
 • definiowanie i utrzymywanie atrybutów wymagań;
 • definiowanie i utrzymanie śledzenia wymagań;
 • kontrolę wersji;
 • dokumentowanie wymagań.

- Narzędzia do prototypowania. Te narzędzia służą do:

 • tworzenia wizualnych prototypów projektu rozwiązania;
 • symulowania przepływu procesu w rozwiązaniu lub procesie biznesowym.

- Narzędzia do zarządzania defektami. Te narzędzia mogą wspierać:

 • raportowanie i obsługę defektów oraz problemów związanych z artefaktami projektowymi;
 • cykl życia raportów defektów;
 • wiązanie defektów z odpowiednimi artefaktami;
 • statystyki defektów.

- Narzędzia do zarządzania konfiguracją i zmianami. Narzędzia te ułatwiają:

 • definiowanie elementów konfiguracji i ich atrybutów;
 • utrzymanie różnych wersji elementów konfiguracji;
 • tworzenie i zarządzanie punktami odniesienia;
 • porównanie różnych wersji elementów konfiguracji.

- Narzędzia do zarządzania  projektami. Umożliwiają:

 • tworzenie harmonogramów projektu, w tym planu zasobów;
 • monitorowanie postępów realizacji projektu i statusu poszczególnych prac;
 • raportowanie pracy już wykonanej lub zaległej.

Wiele narzędzi wspiera więcej niż jedną czynność. Np. niektóre profesjonalne narzędzia do modelowania mogą oferować nie tylko funkcje do modelowania  w różnych notacjach, ale i repozytorium wymagań z zarządzaniem konfiguracją i zmianami oraz generowanie dokumentacji i statystyki. 

Źródło: K. Zmitrowicz, Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań, PWN, Warszawa 2015.

Polecamy

Partnerzy