Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Analityk systemów – inżynieria wymagań

Analityk systemów – inżynieria wymagań

Prezentujemy fragment rozdziału z książki Karoliny Zmitrowicz „Analityk systemów – przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań”. Zadaniem książki jest ułatwienie czytelnikowi opanowania wiedzy niezbędnej do przygotowania się do egzaminu REQB® na poziomie podstawowym. 

Korzyści ze stosowania narzędzi

Istnieją różne narzędzia do wsparcia określonych działań inżynierii wymagań. Typowe zastosowanie narzędzi obejmuje ułatwienie gromadzenia wymagań i zarządzania nimi. Większość narzędzi do zarządzania wymaganiami dostarcza funkcjonalności, które umożliwiają gromadzenie wymagań w postaci repozytorium, definiowanie ich struktury (często w postaci hierarchicznej) i śledzenie powiązań między wymaganiami oraz innymi artefaktami. Ułatwia to znacznie utrzymanie spójności w modelu wymagań i zarządzanie ich konfiguracją. Narzędzia do zarządzania wymaganiami często mają możliwość automatyzacji pewnych czynności oraz dostarczają różne statystyki i raporty związane z modelem wymagań.

Inna grupa narzędzi to systemy do modelowania. Pozwalają one wyrażać organizację i strukturę wymagań w postaci modeli, zwykle przy użyciu notacji do modelowania, takich jak UML lub BPMN. Bardzo często narzędzia do modelowania umożliwiają generowanie specyfikacji wymagań z modeli.

W ogólności, różnego rodzaju narzędzia mogą wspierać następujące czynności inżynierii wymagań:

 • pozyskiwanie i gromadzenie wymagań;
 • definiowanie i utrzymanie śledzenia powiązań między wymaganiami a innymi artefaktami;
 • modelowanie wymagań i rozwiązania (w tym tworzenie prototypów i modelowanie biznesowe);
 • dokumentowanie wymagań (włącznie z tworzeniem specyfikacji wymagań);
 • raportowanie statusu;
 • zarządzanie konfiguracją i zmianami.

Korzystanie ze wspomnianych narzędzi niesie za sobą  następujące korzyści:

 • zapewnienie, że wszystkie wymagania są przechowywane w jednym miejscu i dostępne dla wszystkich interesariuszy;
 • umożliwienie efektywnego śledzenia powiązań (np. w celu zapewnienia odpowiedniego pokrycia testowego);
 • wsparcie efektywnego zarządzania zmianami wymagań i utrzymanie kontroli konfiguracji;
 • poprawa jakości specyfikacji wymagań przez wymuszenie użycia szablonów określonych dokumentów i spełnienie podstawowych zasad stosowania notacji do modelowania;
 • oszczędność czasu przez automatyzację niektórych działalności (jak generowanie pełnej specyfikacji na podstawie modelu);
 • dostarczanie informacji służących do podejmowania decyzji (np. wskaźników określających procent opracowanych wymagań).

Źródło: K. Zmitrowicz, Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań, PWN, Warszawa 2015.

Polecamy

Partnerzy