Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


„Analityk Systemów Przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań” – recenzja

„Analityk Systemów Przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań” – recenzja

Książka „Analityk Systemów Przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań” jest jedną z nielicznych pozycji na rynku w języku polskim przygotowująca do egzaminu REQB.

Fajnie wydana książka w miękkiej okładce. Można bez problemu wziąć ją do tramwaju i studiować. Definicje są wyróżnione, a dodatkowo w tekście autorka tłumaczy je na przykładach.

W początkowych rozdziałach opisane zostały wszystkie niezbędne informacje na temat inżynierii wymagań i standardów z nią związanych. Pozwala to na  zbudowanie szerszego spojrzenia na ten temat. Jedna rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to brak nawiązania do testerów jako osób, z którymi inżynierowie wymagań powinni współpracować (strona 24).

W trzecim rozdziale opisane zostały role i związane z nimi odpowiedzialności. Po lekturze tego rozdziału z łatwością można dobrać odpowiednich interesariuszy do współpracy w projekcie.

Rozdział czwarty nawiązuje do całego cyklu życia oprogramowania. Śledzenie wymagań w odniesieniu do procesu zarządzania projektem. Jak odpowiednio zapewnić jakość w projekcie? Tu pomocny jest podrozdział nawiązujący do ryzyk oraz sposobu łagodzenia ich w projekcie.

W rozdziale piątym w praktyczny sposób opisano cały proces związany z opracowaniem wymagań. Poczynając od ustalenia jaki problem biznesowy chcielibyśmy rozwiązać, przez dobór całej otoczki, czyli podejścia do klienta, umowy, wizję projektu itd. Znów muszę podkreślić, iż autorka poparła teorie wieloma praktycznymi przykładami, co niezmiernie pomaga w przyswojeniu treści.

Kolejny rozdział pozwala ułożyć naszą wiedzę w najpopularniejsze modele wykorzystywane w projektach wytwarzania i utrzymania produktów. Omówione zostały zarówno modele tradycyjne, jak i popularne dziś modele zwinne.

Na koniec autorka zasugerowała, jakie rodzaje narzędzi pomocne będą inżynierii wymagań. Ze względu na formę i przeznaczenie książki, nie została tutaj ujęta jakakolwiek reklama konkretnych firm z tej branży. Na egzaminie certyfikującym mogą pojawić się pytania o sposób wyboru narzędzi, a nie o nazwy znaczących firm, których trzeba byłoby nauczyć się na pamięć. Takie ujęcie tematu świadczy o dobrym i praktycznym podejściu.

Każdy rozdział kończy się zbiorem pytań testowych. Idealnie przedstawia to formę egzaminu certyfikującego. Proporcje pytań na końcu rozdziału są ustalone w zależności od tego, jak bardzo skomplikowany jest rozdział bądź jak dużo pytań z danego działu znajduje się na egzaminie. Po przerobieniu takiego rozdziału oraz odpowiedzeniu na końcowe pytania można określić swój poziom znajomości danego tematu. Odpowiedzi znajdują się pod każdym pytaniem, co akurat jest złym pomysłem, bo od razu rzuca się w oczy drukowana literka z prawidłowym wariantem odpowiedzi. Jednak przy kolejnych rozdziałach zastosowałam formę zasłaniania odpowiedzi kartką.

Dla osoby pracującej na co dzień w projektach informatycznych, książka ta jest napisana łatwym i przystępnym językiem. Szczerze polecam tą pozycję, jeśli masz zamiar zacząć przygodę z inżynierią wymagań, bądź przystąpić do certyfikowanego egzaminu REQB.

Stefania Winkel

Ukończyła Teleinformatykę na Politechnice Wrocławskiej. W pierwszej pracy zajmowała się kontrolowaniem jakości oprogramowania aplikacji telekomunikacyjnych, gdzie poznała proces testowy. Posiada certyfikaty ISTQB na poziomie advance (Test Manager, Test Analyst oraz Technical Test Analyst). Hobbistycznie trener ISTQB oraz pasjonatka propagowania profesjonalnego podejścia do testowania. W latach 2013–2014 była wolontariuszem Mistrzostw Polski w Testowaniu Oprogramowania, jako członek komisji sędziowskiej i koordynator strefy poprelekcyjnej. Od roku realizuje się również jako leader grupy testerów w projekcie tworzącym aplikację webową dla brytyjskiego rynku finansowego.

Polecamy

Partnerzy