Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Windows PowerShell Web Access (PSWA)

Windows PowerShell Web Access (PSWA)

Windows PowerShell Web Access (PSWA) to jedna z nowych funkcji w programie Windows PowerShell 3.0, które została wprowadzona w systemie Windows Server 2012. PowerShell Web Access jest oparty na sieci Web, dzięki której udostępnia zdalnie konsolę PowerShell. W ten sposób można zdalnie wykonywać i uruchamiać polecenia PowerShell z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, które są dostępne nie tylko na komputerach stacjonarnych, ale również na wszelkich urządzeniach przenośnych. 

Jak PSWA działa

Gateway Windows PowerShell Web Access to nazwa serwera, na którym jest zainstalowany i skonfigurowany PowerShell Web Access. Jest to brama, która jest pomostem pomiędzy użytkownikiem końcowym a zarządzanymi serwerami. Po podłączeniu do interfejsu sieciowego PowerShell Web Access pozwala na pisanie apletów poleceń i skryptów, które będą wykonywane na zdalnym serwerze. W rzeczywistym świecie, bramy PSWA znajdują się w strefie DMZ (strefa zdemilitaryzowana), a interfejs WWW jest udostępniany w Internecie, dzięki czemu można łatwo połączyć się z serwerem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

1

Instalacja i konfiguracja Windows PowerShell Web Access

Ta część pokazuje, jak łatwo zainstalować i skonfigurować program Windows PowerShell Web Access w kilku krokach.

Krok 1 – instalowanie funkcji Windows PowerShell Web Access w systemie Windows

W tym kroku dodamy funkcję Windows PowerShell Web Access Windows. Istnieją dwa sposoby, aby wykonać to zadanie, albo możemy użyć kreatora Server Manager lub Windows PowerShell. Poniżej przedstawiona została procedura wykonania tego za pomocą PowerShell:

1. Należy uruchomić konsolę Windows PowerShell z uprawnieniami administracyjnymi.

2. Zainstalować funkcję Windows PowerShell Web Access za pomocą polecenia Install-WindowsFeature. Poniższy zrzut ekranu przedstawia wyniki działania polecenia, a także ostrzega, że ​​trzeba jeszcze przeprowadzić konfigurację, aby zakończyć instalację PSWA:

2

Krok 2 – konfiguracja Windows PowerShell Web Access Gateway

Teraz, po zainstalowaniu funkcji Web Access PowerShell należy skonfigurować bramę. W tym kroku tworzymy aplikację internetową, która działa na serwerze web IIS. Należy na jej potrzeby przeprowadzić konfiguracje certyfikatu SSL. Istnieją dwa sposoby, aby wykonać to zadanie, możemy albo zrobić to ręcznie lub użyć PowerShell:

1. Uruchamiamy konsolę Windows PowerShell z uprawnieniami administracyjnymi.

2. Wprowadzamy polecenie w konsoli Install-PswaWebApplication:

Install-PswaWebApplication –WebSiteName "Default Web Site" –WebApplicationName "PSWA" –UseTestCertificate

Poniższy zrzut ekranu przedstawia wyniki działania polecenia i tutaj również pokazuje się ostrzeżenie o konieczności wyboru przełącznika UseTestCertificate:

3

3. Można teraz uruchomić PSWA za pomocą przeglądarki Web na adresie https:// <nazwa_serwera> /PSWA. Powinniśmy zobaczyć ekran podobny do poniższego:

4.1

Krok 3 – konfiguracja zasad autoryzacji PowerShell Web Access

Mamy już PSWA, ale nikt nie będzie mógł się do niego zalogować, do momentu aż stworzymy odpowiednią regułę autoryzacji. Powodem tego stanu jest konieczność zabezpieczenia środowiska i udostępnienie środowiska jedynie zaufanym osobom. Wprowadzenie zezwoleń wiąże się z dodaniem dodatkowej warstwy zabezpieczeń do PSWA. Jest ona podobna do access list, dostępnych na urządzeniach takich jak ściany ogniowe i routery.

Aby skonfigurować regułę autoryzacji PSWA, należy wykonać następujące kroki:

1. Uruchomić konsolę Windows PowerShell z uprawnieniami administracyjnymi.

2. Skorzystać z polecenia Add-PswaAuthorizationRule i utworzyć regułę autoryzacji z przełącznikami -username, -COMPUTERNAME i -ConfigurationName.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia wynik realizacji polecenia, które należy uzyskać po skonfigurowaniu reguły autoryzacji PSWA:

4

Logowanie do PowerShell Web Access

Aby teraz sprawdzić instalację i rozpocząć korzystanie z PSWA należy wykonać następujące kroki:

1. Uruchomić przeglądarkę internetową.

2. Wprowadzić adres https://<nazwa_serwera>/PSWA. Pojawi się następujący ekran:

5

3. Wprowadzić nazwę użytkownika, hasło, typ połączenia i nazwę komputera.

4. Kliknąć na Sign in, aby uzyskać następujący ekran umożliwiający korzystanie z konsoli PowerShell z poziomu przeglądarki:

7

Polecamy

Partnerzy