Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Rozwiązywanie problemów z poziomu PowerShell cz.2

Rozwiązywanie problemów z poziomu PowerShell  cz.2

Artykuł jest kontynuacją serii "Rozwiązywanie problemów z poziomu PowerShell".

Druga część obejmuje następujące zagadnienie:

  • Korzystanie z pakietu rozwiązywania problemów

Korzystanie z pakietu rozwiązywania problemów

W skład systemu Windows Server 2012 wchodzi kilka pakietów odpowiadających za rozwiązywanie problemów mogących pojawić się w systemie operacyjnym.

W zależności od systemu i aplikacji, pakiety rozwiązywania problemów będą się różnić. Podstawowy system Windows Server 2012 zawiera tylko dwie paczki: Networking i PCW (Program Compatibility Wizard). W następnym przykładzie wykorzystany zostanie pakiet, Networking, który zostanie wykorzystany do testowania łączności hosta z Internetem.

W poniższym przykładzie zostanie wykorzystany podstawowy pakiet systemu Windows Server 2012.

Należy wykonać następujące czynności do uruchomienia pakietu rozwiązywania problemów:

1. Najpierw należy sprawdzić listę dostępnych pakietów za pomocą polecenia (Rys. 4):

Get-ChildItem C:\Windows\diagnostics\system

powershell4

Rysunek 4. Lista dostępnych pakietów uzyskanych za pomocą polecenia Get-ChildItem.

2. Do uruchomienia pakietu rozwiązywania problemów, należy użyć polecenia:

Invoke-TroubleshootingPack (Get-TroubleshootingPack C:\Windows\diagnostics\system\networking)

3. Zostaną wyświetlone pytania, na które należy odpowiedzieć (Rys. 5).

powershell5

Rysunek 5. Podstawowe menu pakietu rozwiązywania problemów.

Poniżej znajduje się rezultat przeprowadzenia testu na określonej karcie sieciowej hosta (Rys. 6).

powershell6

Rysunek 6. Wynik działania rozwiązywania problemów na określonej karcie sieciowej.

Kolejny przykład rozwiązywania problemów, tym razem dotyczący sprawdzenia łączności z określoną siecią Web (Rys. 7).

powershell7

Rysunek 7. Próba wyszukania problemów łączności z określoną siecią Web.

4. Należy utworzyć plik odpowiedzi dla pakietu rozwiązywania problemów (Rys. 8).

Get-TroubleshootingPack C:\Windows\diagnostics\system\networking -AnswerFile c:\problemy.xml

powershell8

Rysunek 8. Polecenie do utworzenia pliku odpowiedzi dla pakietu rozwiązywania problemów

5. Uruchomić pakiet rozwiązywania problemów z wykorzystaniem utworzonego pliku odpowiedzi.

Invoke-TroubleshootingPack (Get-TroubleshootingPack C:\Windows\diagnostics\system\Networking) -AnswerFile c:\odpowiedz.xml

Wyjaśnienie

Pierwszy etap to przejrzenie dostępnych pakietów rozwiązywania problemów w systemie. Pakiety są dostępne w postaci kolekcji skryptów czy też w postaci bibliotek DLL.

Po ustaleniu, które pakiety są dostępne, można uruchomić wybrany. W tym celu należy wykorzystać polecenie Get-TroubleshootingPack, aby pobrać odwołanie do wybranej paczki, a następnie za pomocą Invoke-TroubleshootingPack ją uruchomić.
W trzecim etapie wykorzystany został pakiet Networking w celu sprawdzenia połączenia z Internetem. Aby rozpocząć testy, należy wpisać numer 1 i nacisnąć klawisz Enter. Skrypt poprosi o wprowadzenie kolejnych informacji, które będą wymagane do dalszego jego działania.

Oczywiście poza ręcznym uruchamianiem pakietów, można cały proces zautomatyzować przy wykorzystaniu pliku zawierającego odpowiedzi. Plik ten pozwala administratorowi na automatyzację całego procesu.

W kroku czwartym, aby utworzyć plik odpowiedzi, należy wykorzystać Get-TroubleshootingPack z przełącznikiem- answerfile. Przełącznik ten nakazuje PowerShell zbudować plik odpowiedzi w lokalizacji docelowej. Pojawi się monit wymagający podania dodatkowych informacji.

Autor: Grzegorz Gałęzowski

Polecamy

Partnerzy