Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


OpenGL i GLSL - materiały dodatkowe

Książka OpenGL i GLSL (nie taki krótki kurs) to prawdziwa gratka dla każdego, kto chce odnaleźć się w nowoczesnej grafice komputerowej. Kurs opisany w książce przedstawia trzy aplikacje wyświetlające grafikę trójwymiarową. Do kolejnych wariantów każdej aplikacji są dodawane nowe efekty stanowiące przykłady zastosowań kolejnych możliwości standardu OpenGL i języka GLSL.

Dla ułatwienia korzystania z książki została ona podzielona na trzy części. Część pierwsza zawiera informacje podstawowe, w tym opis bibliotek podstawowych i pomocniczych oraz języka GLSL, i opis pierwszej aplikacji, dla początkujących. Kolejne warianty aplikacji opisanej w części drugiej ilustrują sposoby osiągania coraz bardziej zaawansowanych efektów na obrazach. W części trzeciej jest więcej informacji na temat graficznego interfejsu użytkownika i przykład ogólnego programowania procesora graficznego (GPGPU) – zaimplementowany w GLSL-u algorytm zagęszczania siatek, użyty w trzeciej aplikacji do otrzymania gładkiej powierzchni o skomplikowanym kształcie.

Integralną częścią książki są pliki, które można nieodpłatnie pobrać poniżej.

Polecamy

Partnerzy