Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Rola algorytmów w obliczeniach

Rola algorytmów w obliczeniach

Prezentowany rozdział to fragment najlepszego na świecie podręcznika z dziedziny algorytmów i struktur danych, nazywanego BIBLIĄ ALGORYTMÓW.

Nieformalnie algorytm jest pewną ściśle określoną procedurą obliczeniową, która, dla właściwych danych wejściowych, „produkuje” żądane dane wyjściowe zwane wynikiem działania algorytmu. Algorytm jest więc ciągiem kroków obliczeniowych przekształcających dane wejściowe w wyjściowe.

Algorytm możemy również traktować jako środek umożliwiający rozwiązanie konkretnego problemu obliczeniowego. Postawienie problemu polega na sprecyzowaniu wymagań dotyczących relacji między danymi wejściowymi a wyjściowymi, algorytm zaś opisuje właściwą procedurę obliczeniową, która zapewnia, że ta relacja zostanie osiągnięta.

Polecamy

Partnerzy